Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2002 roku
     
Numer
uchwały
Data
uchwały
W sprawie
     
221/LXXX/02 07-styczeń Układ wykonawczy budżetu powiatu rybnickiego na 2002 rok
222/LXXX/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc styczeń 2002 rok
223/LXXX/02 Stawki czynszu na najem lokali użytkowych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.
224/LXXXI/02 24-styczeń Wyrażenie zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wynikającego z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.
225/LXXXI/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc luty 2002 rok
226/LXXXII/02 14-luty Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2002 rok
227/LXXXII/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
228/LXXXII/02 Wykaz dróg powiatowych
229/LXXXIII/02 28-luty Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc marzec 2002 rok
230/LXXXIV/02 21-marzec Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego za 2001 rok
231/LXXXIV/02 Uzupełnienie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
232/LXXXIV/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
233/LXXXIV/02 Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
234/LXXXIV/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc kwiecień 2002 rok
235/LXXXIV/02 Wyrażenie opinii dotyczących kierunków kształcenia zawodowego w zespole szkół w Czerwionce - Leszczynach
236/LXXXIV/02 Przyznanie dodatku motywacyjnego
237/LXXXIV/02 Udzielenie upoważnienia dla dyrektora POPP w Czerwionce - Leszczynach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
237a/LXXXV/02 05-kwiecień Przyjęcie zasad przyznawania częściowych dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez powiat rybnicki
238/LXXXVI/02 18-kwiecień Wyrażenie opinii odnośnie projektu wstępnego i materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacja A-1 na odcinku Sośnica - Gorzyczki
239/LXXXVI/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
240/LXXXVI/02 Uzupełnienie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
241/LXXXVI/02 Zasady ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego
242/LXXXVII/02 30-kwiecień Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
243/LXXXVII/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc maj 2002 rok
244/LXXXVII/02 Przyjęcie etapowego planu dochodzenia do standardów w latach 2001-2006 dla PPOW w Czerwionce - Leszczynach
245/LXXXVII/02 Wyrażenie woli przyjęcia na mienie Powiatu Rybnickiego zabudowanej budynkiem działu górniczego i cechowni nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czerwionce-Leszczynach
246/LXXXVII/02 Udzielenie upoważnienia dla zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół specjalnych w Czerwionce-Leszczynach do składania oświadczeń woli
247/LXXXVIII/02 23-maj Wyrażenie zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wynikającego z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
248/LXXXVIII/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
249/LXXXVIII/02 Uzupełnienie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
250/LXXXVIII/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc czerwiec 2002 rok
251/LXXXVIII/02 Udzielenie upoważnienia dla dyrektora ZDP w Rybniku do składania oświadczeń woli
252/LXXXIX/02 27-czerwiec Odwołanie dyrektora ZSS w Czerwionce - Leszczynach
253/LXXXIX/02 Uzupełnienie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu
254/LXXXIX/02 Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
255/LXXXIX/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
256/LXXXIX/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc lipiec 2002 rok
25/LXXXIX/02 Przeniesienie środków z rezerwy celowej budżetu 
258/LXXXIX/02 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
259/LXXXX/02 24-lipiec Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
260/LXXXX/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc sierpień 2002
261/XCI/02 09-sierpień Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach
262/XCI/02 Powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwione-Leszczynach
263/XCI/02 Powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwione-Leszczynach
264/XCI/02 Udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do składania oświadczeń woli
265/XCII/02 19-sierpień Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego za I półrocze 2002 
266/XCII/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
267/XCIII/02 29-sierpień Ustalenie zasad realizacji zadań ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez jednostki budżetowe powiatu
268/XCIII/02 Przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
269/XCIII/02 Uzupełnienie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
270/XCIII/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc wrzesień 2002
271/XCIII/02 Przyznanie dodatku motywacyjnego
272/XCIV/02 09-wrzesień Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
273/XCIV/02 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
274/XCIV/02 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
275/XCV/02 19-wrzesień Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
276/XCV/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
277/XCV/02 Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
278/XCV/02 Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia planu dochodzenia do standardów w latach 2001-2006 dla PPOW w Czerwionce - Leszczynach
279/XCVI/02 30-wrzesień Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
280/XCVI/02 Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
281/XCVI/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc październik 2002
282/XCVI/02 Wskazanie członków Zarządu właściwych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu
283/XCVII/02 10-październik Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
284/XCVII/02 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
285/XCVII/02 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
286/XCVII/02 Przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
287/XCVIII/02 21-październik Wyrażenie zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wynikającego z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
288/XCVIII/02 Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
289/XCVIII/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
290/XCVIII/02 Uzupełnienie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
291/XCVIII/02 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc listopad 2002
292/XCVIII/02 Wyrażenie zgody na użyczenie lokalu użytkowego
293/XCIX/02 06-listopad Stawki czynszu na najem lokali użytkowych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.
294/XCIX/02 Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2003 rok
295/XCIX/02 Zmiany w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
296/XCIX/02 Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
297/XCIX/02 Przyjęcie projektu budżetu na 2003 rok
II KADENCJA (od 2002 roku do 2006 roku)
1/I/02 26-listopad zmiany w budżecie powiatu, oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2002 rok
2/I/02 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
3/I/02 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc grudzień 2002
4/I/02 ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
5/I/02 regulaminu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
6/II/02 11-grudzień powołania komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora ZSS w Czerwionce - Leszczynach
7/II/02 przeniesienia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
8/III/02 18-grudzień przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
9/III/02 uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
10/III/02 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na miesiąc grudzień 
11/III/02 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc styczeń 2003
12/III/02 udzielenia upoważnienia dla pana Marka Wieczorek inspektora DPS w Lyskach do składania oświadczeń woli
13/III/02 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach