<
Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2003 roku
     
Numer
uchwały
Data
uchwały
W sprawie
     
14/IV/03 09-styczeń zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na miesiąc styczeń
15/IV/03 przeniesienia środków z rezerwy ogólnej
16/V/03 22-styczeń powierzenia stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach
17/V/03 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu rybnickiego na 2003 rok
18/V/03 zmiany w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok.
19/V/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc luty 2003
20/V/03 powołania reprezentanta Powiatu Rybnickiego w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
21/VI/03 12-luty planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Rybnickiego
22/VI/03 przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
23/VII/03 03-marzec przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego na 2002 rok
24/VII/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc marzec 2003
25/VII/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
26/VII/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
27/VIII/03 27-marzec przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
28/VIII/03 uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
29/VIII/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc kwiecień 2003
30/VIII/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
31/IX/03 16-kwiecień wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia przez miasto Żory niektórych dróg do kategorii dróg powiatowych, oraz pozbawienia niektórych dróg kategorii drogi powiatowej
32/IX/03 podziału środków przekazanych na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej pomiędzy gminy powiatu rybnickiego
33/IX/03 ustalenia wzoru umowy o dokształcenie
34/IX/03 ogłoszenia przetargu na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej
35/IX/03 wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych 
36/IX/03 ogłoszenie konkursu na projekt herbu i flagi Powiatu Rybnickiego i ustalenie regulaminu tego konkursu
37/IX/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
38/IX/03 zmian w budżecie powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
39/IX/03 przeniesienia środków z rezerwy ogólnej
40/X/03 30-kwiecień ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc maj 2003
41/X/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
42/X/03 zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
43/XI/03 14-maj ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
44/XII/03 29-maj ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc czerwiec 2003
45/XIII/03 11 czerwca wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
46/XIII/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
47/XIII/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
48/XIII/03 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach 
49/XIV/03 25 czerwca Wyrażenia opinii dot. "Programu ochrony środowiska dla Gminy Świerklany"
50/XIV/03 Powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
51/XIV/03 Udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zawarcia umowy dostawy
52/XIV/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc lipiec 2003
53/XIV/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
54/XIV/03 zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
55/XV/03 26 czerwca Uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
56/XVI/03 24 lipca Powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
57/XVI/03 Udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach do składania oświadczeń woli
57/XVI/03 Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach 
59/XVI/03 Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnychw Czerwionce - Leszczynach 
60/XVI/03 Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego za I półrocze 2003r.
61/XVI/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
62/XVI/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc sierpień 2003
63/XVI/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
64/XVII/03 28 sierpnia Wytycznych dla dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu rybnickiego dotyczących ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną
65/XVII/03 Przyznania dodatku motywacyjnego
66/XVII/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc wrzesień 2003
67/XVII/03 zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
68/XVII/03 Uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
69/XVII/03 Wskazania członków Zarządu Powiatu właściwych do dokonania czynności prawnych związanych zaciągnięciem kredytu w rachunku bieżącym
70/XVIII/03 10 września Zmiany uchwał dotyczących udzielenia upoważnień dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu rybnickiego do składania oświadczeń woli
71/XVIII/03 Udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach do składania oświadczeń woli
72/XIX/03 25 września zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
73/XIX/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc wrzesień 2003
74/XIX/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
75/XIX/03 Uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
76/XIX/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
77/XIX/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
78/XIX/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
78/XIX/03 Wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Jejkowice"
80/XX/03 8 października przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
81/XX/03 Zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na miesiąc październik
82/XX/03 Wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Jejkowice" 
83/XX/03 Wyposażenia Domu pomocy Społecznej w majątek
84/XXI/03 22 października Wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2003-2015"
85/XXII/03 29 października wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
86/XXII/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc listopad 2003
87/XXII/03 przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
88/XXIII/03 12 listopada zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
89/XXIII/03 Uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
90/XXIII/03 przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
91/XXIII/03 Przeniesienia środków z rezerwy ogólnej
92/XXIII/03 Zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na miesiąc listopad
93/XXIV/03 27 listopada Wskazania członków Zarządu Powiatu właściwych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego
94/XXIV/03 przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
95/XXIV/03 zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
96/XXV/03 10 grudnia wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
97/XXV/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
98/XXV/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
99/XXV/03 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
100/XXV/03 zmian w budżecie powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok
101/XXV/03 przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
102/XXV/03 Przyjęcia projektu budżetu na 2004r.
103/XXVI/03 18 grudnia Uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok
104/XXVI/03 przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
105/XXVI/03 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc styczeń 2004
106/XXVI/03 Wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lyski"
107/XXVI/03 Udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zawarcia umowy dostawy energii elektrycznej
108/XXVI/03 Uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej