Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2005 roku
     
Numer
uchwały
Data
uchwały
W sprawie
     
257/LIII/05 13 stycznia powierzenia obowiązków kierownika PCPR w Rybniku
258/LIII/05 3 lutego Udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zawarcia umowy dostawy oleju opałowego
259/LIII/05 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Budowa Sali gimnastycznej przy zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
260/LIII/05 zmian w budżecie powiatu rybnickiego na 2005 r.
261/LIII/05 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc luty 2004 r.
262/LIV/05 16 lutego udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do składania oświadczeń woli
263/LIV/05 przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
264/LV/05 2 marca wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
265/LV/05 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
266/LV/05 zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
267/LV/05 Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych powiatu rybnickiego
268/LV/05 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu rybnickiego za 2004r.
269/LV/05 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc marzec 2005 r.
270/LVI/05 17 marca przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
271/LVI/05 zmian w budżecie Powiatu oraz szczegółowym podziale dochodów i wydatków
272/LVI/05 uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków  budżetu Powiatu na 2005 r
273/LVI/05 zmiany regulaminu organizacyjnego PCPR w Rybniku
274/LVII/05 30 marca zmian w budżecie powiatu rybnickiego na 2005 r.
275/LVII/05 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc kwiecień 2005 r. załącznik
276/LVIII/05 7 kwietnia wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
277/LVIII/05 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
278/LVIII/05 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
279/LIX/05    19 kwietnia uzupełnienia szczególowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2005 r.
280/LIX/05    przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
281/LIX/05    ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc maj 2005 r. załącznik
282/LX/05 27 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na własność powiatu w drodze darowizny nieruchomości usytuowanej w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Lipowej 2A
283/LX/05 w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Powiatu Rybnickiego , położonej w Rybniku przy ul 3-go Maja 31
284/LXI/05 18 maja w sprawie rozkładu pracy aptek
285/LXI/05 wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
286/LXII/05 1 czerwca przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
287/LXII/05 przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
288/LXII/05 zmian w budżecie powiatu rybnickiego na 2005 r.
289/LXII/05 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc czerwiec 2005 r.
290/LXIII/05 11 czerwca w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
291/LXIV/05 22 czerwca w sprawie wydatkowania środków z PFOŚ i GW
292/LXIV/05 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005r.
293/LXIV/05 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
294/LXIV/05 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na m-c lipiec 2005r.
295/LXIV/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
296/LXIV/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą
„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach.”
297/LXIV/05 w sprawie zatrudnienia kierownika PCPR
298/LXIV/05 w sprawie udzielenia kierownikowi PCPR w Rybniku upoważnienia do składania oświadczeń woli
299/LXV/05 13 lipca -uchwała nr 299/LXV/05 – w sprawie wydatkowania środków z PFOŚ i GW
300/LXV/05 w sprawie wydatkowania środków z PFOŚ i GW
301/LXV/05 w sprawie wydatkowania środków z PFOŚ i GW
302/LXV/05 w sprawie wydatkowania środków z PFOŚ i GW
303/LXV/05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005r.
303a/LXV/05  w sprawie wydatkowania środków z PFOŚ i GW
304/LXV/05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005r.
305/LXV/05 w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w miesiącu lipcu 2005r.
306/LXV/05 w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
307/LXV/05 w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
308/LXV/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Rybnickiego
309/LXVI/05 26 lipca w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
310/LXVI/05 w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
311/LXVI/05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005r.
312/LXVI/05 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na miesiąc sierpień 2005r.
313/LXVII/05 10 sierpnia przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
314/LXVII/05 przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
315/LXVII/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu rybnickiego za I półrocze 2005r.
316/LXVII/05 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyr. ZDP w Rybniku do zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w 2005r.
317/LXVII/05 w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Rybniku oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
318/LXVII/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki otworowej zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.
319/LXVIII/05 25 sierpnia ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc wrzesień 2005 r.
320/LXVIII/05 uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2005 rok.
321/LXVIII/05 zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok.
322/LXVIII/05 przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
323/LXVIII/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja do wywozu eternitu
324/LXVIII/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja do wywozu eternitu
325/LXVIII/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja do wywozu eternitu
326/LXVIII/05 w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Dyrektora  Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach  do zawarcia umowy na realizację zadania pod nazwą “Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w  Czerwionce – Leszczynach”
327/LXIX/05 14 września w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
328/LXIX/05 w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
329/LXIX/05 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
330/LXIX/05 w sprawie: potwierdzenia ważności użyczenia lokalu użytkowego
331/LXIX/05 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
332/LXX/05 29 września w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
333/LXX/05 w sprawie: przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
334/LXX/05 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc październiku 2005 r.
335/LXX/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
336/LXX/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
337/LXX/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
338/LXX/05 w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
339/LXXI/05 17 października w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
340/LXXI/05 w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2005 rok
341/LXXI/05 w sprawie: przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
342/LXXI/05 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
345/LXXII/05 3 listopada w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zakupu samochodu osobowego
346/LXXII/05 w sprawie: zmiany układu wykonawczego na 2005 rok.
347/LXXII/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok
348/LXXII/05 w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
349/LXXII/05 w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2005 rok
350/LXXII/05 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc listopad 2005 r.
351/LXXIII/05 9 listopada w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2006r. załącznik
352/LXXIV/05 30 listopada w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
353/LXXIV/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok
354/LXXIV/05 w sprawie: ustalania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc grudzień 2005 r.
355/LXXV/05  14 grudnia w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na rok 2005
356/LXXV/05  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok
357/LXXV/05  w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu rybnickiego na 2006 rok załącznik
358/LXXV/05  w sprawie: przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
359/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
360/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
361/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
362/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
363/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
364/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
365/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
366/LXXV/05  w sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
367/LXXV/05  w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora  Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach  do zawarcia umów przekazywania stypendiów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
368/LXXVI/05  29 grudnia w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
369/LXXVI/05  w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na rok 2005
370/LXXVI/05  w spawie: wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
371/LXXVI/05  w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku na miesiąc styczeń 2006 r.
sprawozdanie o dochodach i wydatkach w 2005
</