Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2006 roku
     
Numer
uchwały
Data
uchwały
W sprawie
     
372/LXXVII/06 12 stycznia w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok.
373/LXXVII/06 w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w miesiącu styczniu 2006 roku. zestawienie
374/LXXVII/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok.
375/LXXVII/06 w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
376/LXXVII/06 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zawarcia umowy dostawy oleju opałowego
377/LXXVIII/06 26 stycznia w sprawie: przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
378/LXXVIII/06 w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 rok
379/LXXVIII/06 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora  Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach  do zawarcia umów na wykonanie robót dodatkowych dotyczących realizacji zamówienia pn. “Budowa sali gimnastycznej w Czerwionce - Leszczynach”
379/LXXVIII/06 w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
380/LXXIX/06 8 luty W sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok.
381/LXXIX/06 w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 rok
382/LXXIX/06 w sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
383/LXXIX/06 w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność Powiatu Rybnickiego nieruchomości zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki SHERBORNE w Czerwionce-Leszczynach.
384/LXXX/06 1 marca  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
385/LXXX/06 W sprawie: przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
386/LXXX/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok.
387/LXXX/06 w sprawie: udzielenia upoważnienia dla  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku do udzielenia zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej.
388/LXXX/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. “Przebudowa dachu wraz z remontem pomieszczeń poddasza – etap II i III oraz przebudowa instalacji CO i instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku
389/LXXX/06 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
391/LXXXI/06 15 marca W sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
392/LXXXI/06 W sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
393/LXXXI/06 W sprawie: przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu
395/LXXXI/06 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych powiatu rybnickiego
396/LXXXII/06 29 marca W sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
397/LXXXII/06 W sprawie: wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
398/LXXXII/06 w sprawie zmiany programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach
399/LXXXII/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
400/LXXXII/06 W sprawie: Zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
401/LXXXII/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
402/LXXXII/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
403/LXXXII/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
404/LXXXII/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
406/LXXXIV/06 12 kwietnia W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.
407/LXXXIV/06 W sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
411/LXXXV/06 10 maja W sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
412/LXXXV/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
413/LXXXV/06 W sprawie: Zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
420/LXXXVI/06 24 maja w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
421/LXXXVI/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
422/LXXXVI/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
425/LXXXVI/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
426/LXXXVII/06 7 czerwca w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
427/LXXXVII/06 uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
436/LXXXVIII/06 28 czerwca w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
437/LXXXVIII/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok
439/XC/06 12 lipca uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
440/XC/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
450/XCI/06 9 sierpnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze  2006 roku 
454/XCI/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok
455/XCI/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
456/XCI/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
463/XCII/06 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
464/XCII/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
471/XCIV/06 13 września w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
472/XCIV/06 w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
482/XCV/06 27 września w sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
483/XCV/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
484/XCVI/06 18 października w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok
485/XCVI/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
493/XCVII/06 8 listopada w sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
494/XCVII/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
495/XCVII/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
505/XCVIII/06 15 listopada w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2007 rok załączniki
506/XCVIII/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
1/I/06 8 grudnia w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zawarcia umowy na wykonanie remontu sanitariatu
2/I/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
3/I/06 W sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
4/I/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
5/II/06 13 grudnia W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
6/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
18/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
19/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
20/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
21/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
22/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
23/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
24/II/06 w sprawie wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25/II/06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
26/II/06 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
27/II/06 w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach upoważnienia do realizacji zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół  w Czerwionce - Leszczynach"
28/II/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa tablic samochodowych dla Starostwa Powiatowego w Rybniku"
29/II/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie garażu
30/III/06 28 grudnia W sprawie: wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
31/III/06 W sprawie: uzupełnienia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2006 r.
32/III/06 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2006 rok.
33/III/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
34/III/06 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2006 rok.
35/III/06 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do zawarcia umów cywilnoprawnych