Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2009 roku
     
Numer
uchwały
Data
uchwały
W sprawie
     
375/LVII/09 7 stycznia w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku do reprezentowania Powiatu Rybnickiego w sprawach związanychz projektem pn. „Jesteśmy potrzebni – działajmy razem”
376/LVII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
378/LVIII/09 21 stycznia W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
379/LVIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
380/LVIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok
381/LIX/09 11 luty w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi  kategorii
382/LIX/09 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek załącznik
383/LIX/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerklanach na 2009 r.
384/LIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
385/LIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2008 rok
386/LIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok
387/LX/09 25 luty w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Rybnickiego
388/LX/09 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku do powierzenia wykonania zadania publicznego podmiotowi zewnętrznemu 
390/LX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
391/LX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
392/LX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok załącznik załącznik załącznik
394/LXI/09 11 marzec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok.
395/LXI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.
396/LXI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok
398/LXII/09 26 marzec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
399/LXII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
400/LXII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok.
401/LXII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.
402/LXII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
407/LXIII/09 15 kwiecień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
408/LXIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
413/LXIV/09 29 kwiecień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.
414/LXIV/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
413/LXIV/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
416/LXV/09 19 maj W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
417/LXV/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok
424/LXVI/09 28 maj W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
425/LXVI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
426/LXVI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
427/LXVI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
428/LXVI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok.
433/LXVII/09 15 czerwiec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
434/LXVII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
450/LXVIII/09 25 czerwiec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
451/LXVIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
455/LXIX/09 16 lipiec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.
456/LXIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków  na 2009 rok
457/LXIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
464/LXX/09 11 sierpień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
465/LXX/09 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze  2009 roku. załącznik
467/LXXI/09 27 sierpień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
468/LXXI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
469/LXX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
471/LXXII/09 8 wrzesień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
472/LXXII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
494/LXXIII/09 24 wrzesień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
495/LXXIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
497/LXXIV/09 6 październik W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
498/LXXIV/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
503/LXXVI/09 21 październik W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
504/LXXVI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
505/LXXVII/09 29 październik W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
506/LXXVII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
507/LXXVII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
508/LXXVII/09 w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2010 rok
535/LXXVIII/09 17 listopad W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
536/LXXVIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
537/LXXVIII/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
542/LXXIX/09 2 grudzień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
543/LXXIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
544/LXXIX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
545/LXXX/09 14 grudzień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
546/LXXX/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
551/LXXXI/09 28 grudzień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
55/LXXXI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
553/LXXXI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu oraz w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
554/LXXXI/09 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu
555/LXXXI/09 W sprawie: zmian w szczegółowym podziale dochodów i wydatków na 2009 rok.
556/LXXXI/09 W sprawie:  wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego