uchwały 2010
Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2010 roku
     
Numer Data W sprawie
uchwały uchwały
     
558/LXXXIII/10 14 styczeń W sprawie: planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
559/LXXXIII/10 W sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok
560/LXXXIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
561/LXXXIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
566/LXXXIV/10 4 luty W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
567/LXXXIV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
568/LXXXIV/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
569/LXXXIV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
570/LXXXIV/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
571/LXXXV/10 11 luty W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
572/LXXXV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
573/LXXXV/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
574/LXXXV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
575/LXXXV/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
576/LXXXVI/10 10 marzec W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
577/LXXXVI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
578/LXXXVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
579/LXXXVI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
580/LXXXVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
583/LXXXVII/10 17 marzec W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2009 rok
584/LXXXVII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
585/LXXXVII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
586/LXXXVII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
587/LXXXVII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
588/LXXXVII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
589/LXXXIX/10 13 kwietnia W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
590/LXXXIX/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
591/LXXXIX/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
592/LXXXIX/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
593/LXXXIX/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
594/LXXXIX/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
595/XC/10 29 kwiecień W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
596/XC/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
597/XC/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
598/XC/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na  2010 rok
599/XC/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
600/XC/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
608/XCIII/10 27 maj W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
609/XCIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na  2010 rok
610/XCIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
611/XCIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
612/XCIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na  2010 rok
614/XCV/10 17 czerwiec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
615/XCV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
616/XCV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
617/XCV/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na  2010 rok
628/XCVI/10 7 lipiec W sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnej
629/XCVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
630/XCVI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
631/XCVI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
632/XCVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na  2010 rok
633/XCVII/10 19 lipiec W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
634/XCVII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
635/XCVII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
636/XCVII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
638/XCVIII/10 11 sierpień W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2010 roku
639/XCVIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
640/XCVIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
641/XCVIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
642/XCVIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
643/XCVIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
644/XCVIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
645/XCVIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
648/XCIX/10 26 sierpień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
649/XCIX/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
650/XCIX/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
651/XCIX/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
654/C/10 8 wrzesień W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
655/C/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
656/C/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
657/C/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
658/C/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
662/CI/10 23 wrzesień W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
663/CI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
664/CI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
665/CI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
666/CI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
667/CI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
668/CII/10 7 pażdziernik W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
669/CII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
670/CII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
671/CII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
672/CII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
677/CIII/10 29 październik W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
678/CIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 
679/CIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
680/CIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
681/CIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
682/CIII/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
683/CIII/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków  budżetu Powiatu na 2010 rok
684/CIV/10 3 listopad W sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2011 rok
685/CIV/10 W sprawie: Przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na 2011 rok
687/CIV/10 18 listopad W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
688/CIV/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
689/CIV/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
690/CVI/10 15 grudzień W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
691/CVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
692/CVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
693/CVI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
694/CVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
695/CVI/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
696/CVI/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
1/I/10 29 grudzień W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
2/I/10 W sprawie: wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
3/I/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
4/I/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
5/I/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok
6/I/10 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
7/I/10 W sprawie: zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok