logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotoweInstrukcja BIP SP Rybnik

 

Ogólne:

  • ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
  • ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu
    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

 

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, zobowiazane do tego ustawą.

Starostwo Powiatowe w Rybniku jest dysponentem niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.starostwo.rybnik.pl

 

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

 

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 

W lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

W centralnej części ekranu wyświetlane są informacje zawarte w odnośnikach menu przedmiotowego.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

 

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP www.bip.gov.pl.

 

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

 

informacje nieudostepnione - zawiera, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Rybniku i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek)

 

www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.