logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotowe 

Uchwała nr 4100/V/149/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie budżetu na 2008 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 

Uchwała nr 4100/V/150/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 341.679 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Powiatu Rybnickiego ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 

Uchwała nr 4100/V/151/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 


 

Uchwała nr 4100/III/108/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie budżetu na 2009 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 

Uchwała nr 4100/III/109/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.044.019 zł przyjętego w projekcie budżetu na 2009 rok Powiatu Rybnickiego ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 

Uchwała nr 4100/III/110/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 


 

Uchwały II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie:

  • nr 4100/II/134/2009 - w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem
  • nr 4100/II/135/2009 - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.127.603,71 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Powiatu Rybnickiego 
  • nr 4100/II/136/2009 - w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach

 

dokument w formacie *.pdf - otwórz


Uchwała nr 4100/III/22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Rybnicki kredytu długoterminowego w kwocie 3.425.923,71 zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego ... dokument w formacie *.pdf - otwórz

 


Uchwały II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie:

 

  • nr 4100/II/152/2010 - w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacjnymi,
  • nr 4100/II/153/2010 - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.355.897,43 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu Rybnickiego,
  • nr 4100/II/154/2010 - w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018,

 

dokument w formacie *.pdf - otwórz
 Uchwała nr 4100/II/58/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

dokument w formacie *.pdf - otwórz

 Uchwała nr 4100/IV/98/2011 z dnia 23 maja 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rybnickiego

dokument w formacie *.pdf - otwórz

 Uchwała nr 4100/IV/124/2011 z dnia 08 września 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji oprzebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

dokument w formacie *.pdf - otwórz 


Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2011r.:
 

  • Nr 4100/IV/185/2011 w prawie opinii o przedłożonym przez Zarząd powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  • Nr 4100/IV/186/2011 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020,
  • Nr 4100/IV/187/2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.971.769zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Powiatu Rybnickiego.


dokument w formacie *.pdf - otwórz


 


Uchwała nr 4100/IV/102/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

dokument w formacie *.pdf - otwórz

 


Uchwała nr 4100/IV/111/2012 z dnia 23 maja 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku

dokument w formacie *.pdf - otwórz


 

Uchwała nr 4100/IV/166/2012 z dnia 20 września 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
dokument w formacie *.pdf - otwórz