logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotoweSposób przyjmowania i załatwiania spraw.


Tryb załatwiania spraw:

 

  • Podanie, wniosek lub inne pismo należy złożyć w formie pisemnej w kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, p. 118, gdzie uzyskuje się potwierdzenie złożenia. W piśmie należy w sposób wyczerpujący określić treść żądania i stan faktyczny, z którego ono wypływa.

 

  • Podanie, wniosek lub inne pismo należy opatrzyć znaczkami opłaty skarbowej, jeśli ustawa przewiduje konieczność jej uiszczenia. Informację o obowiązku zapłaty opłaty skarbowej oraz innych przewidzianych przepisami opłat można uzyskać we właściwym wydziale lub referacie starostwa ( nr tel.: 4228300)

 

  • Sekretarz Powiatu kieruje pismo do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.

 

  • Właściwy wydział lub referat ma 1 miesiąc na załatwienia sprawy i przesłanie wnioskodawcy odpowiedzi. W sprawach zawiłych termin powyższy można przedłużyć do 2 miesięcy uprzednio informując o tym zainteresowanego.

 

  • Informacji o stanie sprawy udzielają pracownicy właściwego wydziału lub referatu od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartki w godz. 7.30 - 18.00, w piątki w godz. 7.30 - 13.00.

 

  • Każda odpowiedź lub pismo kończące sprawę podpisywane jest przez Starostę lub osobę przez niego upoważnioną.