logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotowe


20 lipca 2012 rok
Protokół Kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.
dokument w formacie PDF - pokaż16 kwietnia 2012 rok
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Rybniku.
dokument w formacie PDF - pokaż
 26 marzec 2012 rok
Protokół kontroli Powiatowej Komisjii Lekarskiej
dokument w formacie PDF - pokaż
 13 lipiec - 24 sierpień 2011 rok
Protokół kontroli NIK - pozyskiwanie przez Starostwo Powiatowe w Rybniku środków z budżetu Unii Europejskiej w okresie 2007-2011 (I półrocze)
dokument w formacie PDF - pokaż

01-30 czerwiec 2011 rok
Protokół kontroli problemowej
dokument w formacie PDF - pokaż

01 czerwiec 2011 rok
Protokół kontroli Powiatowej Komisjii Lekarskiej
dokument w formacie PDF - pokaż
 16 grudzień 2009 rok - 26 luty 2010 rok
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu w Rybniku przeprowadzonej w dniach od 16 grudnia 2009 do 26 lutego 2010r. przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
dokument w formacie PDF, skompresowany do archiwum ZIP - pobierz
 25 sierpień 2009 rok
Protokół kontroli archiwum zakładowego
dokument w formacie PDF - pokaż


11 maj - 30 czerwiec 2009 rok
Protokół kontroli ZUS Starostwa Powiatowego
dokument w formacie PDF - pokaż


28 kwiecień - 30 kwiecień 2009 rok
Protokół kontroli problemowej Starostwa Powiatowego
dokument w formacie PDF - pokaż


23 marzec - 27 marzec 2009 rok
Protokół kontroli problemowej Starostwa Powiatowego
dokument w formacie PDF - pokaż
 24 kwiecień - 25 lipiec 2008 rok
Protokół kontroli NIK "Finansowanie mediów z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2007
dokument w formacie PDF - pokaż


11 marzec 2008 rok
Protokół kontroli ws. realizacji postanowień umowy nr 69/2007 dotyczącej odbywania przygotowania zawodowego
dokument w formacie PDF - pokaż


04 marzec 2008 rok
Protokół kontroli problemowej
dokument w formacie PDF - pokaż


styczeń 2008 rok
Protokół z kontroli podatkowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku
dokument w formacie PDF - pokaż
 24 wrzesień - 22 październik 2007 rok
Protokół kontroli ws. badania zgodności działania organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
dokument w formacie PDF - pokaż


24 wrzesień - 22 październik 2007 rok
Protokół kontroli doraźnej ws. realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 9 sierpnia 2004 roku
dokument w formacie PDF - pokaż


24-26 wrzesień 2007 rok
Protokół kontroli doraźnej w celu zbadania realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury DPS w Lyskach
dokument w formacie PDF - pokaż


5 kwiecień 2007 rok
Protokół kontroli doraźnej gospodarki finansowej Powiatu Rybnickiego
dokument w formacie PDF spakowany do archiwum ZIP - pobierz


27-29 marzec 2007 rok
Protokół kontroli doraźnej ws. oceny prawidłowości stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz KPA
dokument w formacie PDF - pokaż


1 marzec 2007 rok
Protokół kontroli funkcjonalności lokalu dla potrzeb poboru
dokument w formacie PDF - pokaż
 9 październik 2006 rok
Protokół kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW Katowice
dokument w formacie PDF - pokaż


11 wrzesień 2006 rok
Protokół kontroli problemowej
dokument w formacie PDF - pokaż


27 lipiec 2006 rok
Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
dokument w formacie PDF - pokaż


27 luty 2006 rok
Protokół kontroli problemowej
dokument w formacie PDF - pokaż


24 luty 2006 rok
Protokół kontroli w sprawie realizacji postanowień umowy stażowej nr 95/2005 dotyczącej odbywania stażu przez bezrobotnych
dokument w formacie PDF - pokaż
 28 październik 2005 rok
Protokół kontroli archiwum zakładowego
dokument w formacie PDF - pokaż


23 - 25 sierpień 2005 rok
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
dokument w formacie PDF - pokaż


9 sierpień 2005 rok
Protokół kontroli archiwum zakładowego
dokument w formacie PDF - pokaż


16 maj - 30 czerwiec 2005 rok
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Starostwa Powiatu Rybnickiego
dokument w formacie PDF - pokaż


14 - 25 luty 2005 rok
Protokół kontroli prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dokument w formacie RTF - pokaż


24 styczeń - 4 luty 2005 rok
Protokół kontroli wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym
dokument w formacie RTF - pokaż