logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotoweInformacje nieudostępnione ze względu na ich duży zakres.
Informacje te będą sukcesywnie umieszczane na stronach BIP. W chwili obecnej na stronach BIP określono, gdzie należy szukać ich formy pisemnej.

 

Informacje niezamieszczone na stronach BIP wskutek braku obowiązku ich udostępnienia.
W tej grupie informacji znajdują się dane, co do których określono obowiązek zamieszczenia ich na stronie BIP w terminie późniejszym, jak również takie, których w ogóle nie obejmuje obowiązek publikacji w BIP. Na stronach BIP znajdują się jednak odnośniki informujące, gdzie należy szukać danych stanowiących przedmiot zainteresowania.

 

Informacje objęte zakazem publikacji w BIP.
Jest to zespół danych, co do których przepisy ustawowe wprowadziły zakaz udostępnienia, ze względu na konieczność ochrony istotnego interesu prawnego, np. konieczność zachowania tajemnicy państwowej, handlowej, ochronę danych osobowych itp. Informacje te udostępnia się na warunkach określonych przez ustawy, osobom, które posiadają pewne cechy, dochowają pewnych warunków lub będą należały do określonej kategorii.